Feb 18, 2020   11:18 p.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Interieur of protected work-rooms for people with mental breakdown and interieur of sales and support rooms in reconstructed building
Written by (author): Mgr. art. Lenka Halamová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Hana Királyová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interiér chránených dielní pre mentálne postihnutých užívateľov a priestorov pre predaj a podporu existencie v rekonštruovanom objekte
Summary:Predmetom mojej diplomovej práce bolo vytvoriť návrh interiéru chránených dielní pre mentálne postihnutých užívateľov. Mojou snahou bolo vytvoriť príjemný priestor pre pracovné činnosti spolu s relaxačnými priestormi. Môj návrh disponuje priestorom na cvičenie a relax. Relaxačné zóny sú vyvýšené plochy. S užívaním týchto miest stúpa produktivita práce. Miestnosť na cvičenie disponuje časťou pre pedagógov. Na druhom podlaží je miestnosť určená na rozhovor a salón na relaxáciu. Z tejto miestnosti sa dostaneme do divadla, kde vidíme herecké výkony užívateľov chránených dielní. Táto práca mi priniesla veľa ďalších poznatkov a skúseností v navrhovaní interiérov a pomohla mi porozumieť priestoru ako celku.
Key words:chránené dielne, relaxačné priestory, vyvýšené plochy

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited