Oct 21, 2020   6:56 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FAD)

Contacts     Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
Projects     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Kindergarten and school club "Drobec"
Written by (author):
Department:
Institute of Interior and Exhibition Design (FAD)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. arch. Eva Teplanová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Materská škola a školský klub Drobec - interiér
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie detailného interiérového návrhu vnútorných priestorov budovy vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity za účelom rekonštrukcie a zriadenia materskej školy a školského klubu "Drobec" pre deti zamestnancov aj študentov STU. Návrh predkladá dizajnérske riešenie mobiliárnych a stavebných prvkov, ktoré je koncipované funkčne a ergonomicky, ako aj so zreteľom na výtvarné pôsobenie jednotlivých komponentov i celkovej koncepcie. Riešenie zohľadňuje typológiu nábytku pre predškolský vek detí a špecifické potreby jeho mladých používateľov. Projekt kladie dôraz najmä na vytvorenie príjemného prostredia pre odpočinok, hry a vzdelávanie škôlkarov. Ťažisko diplomovej práce spočíva v herni pre 5 až 6-ročné deti a spoločných priestoroch (šatňa, multifunkčná miestnosť). Do štúdie je zahrnutý aj kontext exteriéru budovy.
Key words:
deti, dizajnérske riešenie, interiér

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited