9. 4. 2020  10:57 Milena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikační číslo: 422
Univerzitní e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Materská škola a školský klub Drobec - interiér
Autor: Mgr. art. Vlasta Dušková
Pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Oponent:Ing. arch. Eva Teplanová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Materská škola a školský klub Drobec - interiér
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie detailného interiérového návrhu vnútorných priestorov budovy vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity za účelom rekonštrukcie a zriadenia materskej školy a školského klubu "Drobec" pre deti zamestnancov aj študentov STU. Návrh predkladá dizajnérske riešenie mobiliárnych a stavebných prvkov, ktoré je koncipované funkčne a ergonomicky, ako aj so zreteľom na výtvarné pôsobenie jednotlivých komponentov i celkovej koncepcie. Riešenie zohľadňuje typológiu nábytku pre predškolský vek detí a špecifické potreby jeho mladých používateľov. Projekt kladie dôraz najmä na vytvorenie príjemného prostredia pre odpočinok, hry a vzdelávanie škôlkarov. Ťažisko diplomovej práce spočíva v herni pre 5 až 6-ročné deti a spoločných priestoroch (šatňa, multifunkčná miestnosť). Do štúdie je zahrnutý aj kontext exteriéru budovy.
Klíčová slova:deti, dizajnérske riešenie, interiér

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně