15. 7. 2020  4:26 Henrich
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikačné číslo: 422
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

     Absolvent          Záverečná práca     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Materská škola a školský klub Drobec - interiér
Autor:
Pracovisko:
Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedúci práce:
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Eva Teplanová
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Materská škola a školský klub Drobec - interiér
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie detailného interiérového návrhu vnútorných priestorov budovy vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity za účelom rekonštrukcie a zriadenia materskej školy a školského klubu "Drobec" pre deti zamestnancov aj študentov STU. Návrh predkladá dizajnérske riešenie mobiliárnych a stavebných prvkov, ktoré je koncipované funkčne a ergonomicky, ako aj so zreteľom na výtvarné pôsobenie jednotlivých komponentov i celkovej koncepcie. Riešenie zohľadňuje typológiu nábytku pre predškolský vek detí a špecifické potreby jeho mladých používateľov. Projekt kladie dôraz najmä na vytvorenie príjemného prostredia pre odpočinok, hry a vzdelávanie škôlkarov. Ťažisko diplomovej práce spočíva v herni pre 5 až 6-ročné deti a spoločných priestoroch (šatňa, multifunkčná miestnosť). Do štúdie je zahrnutý aj kontext exteriéru budovy.
Kľúčové slová:
deti, dizajnérske riešenie, interiér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene