Jul 18, 2019   2:43 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Children world
Written by (author): Mgr. art. Veronika Popracová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Detský svet
Summary:POPRACOVÁ, Veronika: Detský svet. [Bakalárska práca] -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. -- Vedúca: doc. akad. soch. Peter Humaj Bratislava: STU, 2010, Detský svet charakterizuje obdobie ľudskej osobnosti, ktoré začína obdobím batoľaťa a končí sa predškolským vekom. Tieto dve odvetvia som sklbila do jedného názvu ,,detský svet'' predovšetkým preto, lebo je to obdobie uvedomovania si vlastnej osobnosti, avšak ešte neovplyvnenej školou a inými povinnosťami. V rámci dizajnu je to obdobie veku, kedy už dieťa nie je ochotné používať detskú sedačku na jedenie, nie je ochotné komunikovať s dospelými ako keby boli deti, nie je ochotné robiť činnosti s pomocou dospelých. Dieťa v tomto veku potrebuje mať svoj vlastný pracovný priestor, svoj vlastný priestor pre hru a hlavne priestor na jedenie. Ide predovšetkým o samostatný priestor pre jednotlivca, kde môže vykonávať všetky činnosti bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, štýl života, etnickú príslušnosť, či náboženstvo. V prílohe v práci je vysvetlené obdobie veku medzi dvomi a šiestimi rokmi z pohľadu vývoja hrubej a jemnej motoriky, kognigtívneho vývoja, či z pohľadu emočného a sociálneho vývoja. Mojím cieľom bolo pochopiť toto obdobie a navrhnúť detský stolík, ktorý zodpovedá potrebám dieťaťa práve v tomto období, ktorý ho bude v pozitívnej forme smerovať vpred a rozvinie mu jeho kreativitu. Prvá časť ponúka taktiež stručný prehľad vývojovej psychológie ľudskej osoby od narodenia, až po smrť. Druhá kapitola sa obšírnejšie venuje problematike detí v danom období dva až šesť rokov.
Key words:Dieťa, hra, vek

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited