20. 10. 2020  6:08 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

     
Výučba
     
     Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Severozápadný rozvojový pól Bratislava – Rozvoj sídelnej štruktúry vo väzbe na priemyselnú zónu Volkswagen Slovakia
Autor:
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Severozápadný rozvojový pól Bratislava – Rozvoj sídelnej štruktúry vo väzbe na priemyselnú zónu Volkswagen Slovakia
Abstrakt:
Základnou ideou práce je vytvorenie konceptu rozvoja jadrového územia automobilového klastra. Diplomová práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola pojednáva o problémoch praxe ako aj o teoretických východiskách súvisiacich so vznikom a fungovaním klastra. Druhá kapitola sa zameriava na ciele a metodiku práce. Treťou kapitolou je praktická časť, ktorá poukazuje na skúsenosti fungovania klastrov na Slovensku ako aj v Českej republike. Taktiež zahŕňa konceptuálnu časť, ktorá opisuje princípy a rámcové zásady podmieňujúce vznik klastra a aplikačnú časť, ktorá je sumarizáciou vzniknutých poznatkov a zároveň pojednáva o uplatnení hlavných princípoch budovania klastra, ktoré napomáhajú k vytvoreniu vhodnej stratégie pre vznik klastra. Tretia kapitola zahŕňa taktiež analýzu mesta Bratislava, jej limity a potenciály a následne návrh. Poslednou štvrtou kapitolou je záver, ktorý sumarizuje a zhodnocuje prínos práce pre prax. Práca obsahuje taktiež grafickú časť, ktorá v sebe zahŕňa analytické a návrhové mapové podklady. Prínos práce spočíva v efektívnom zhodnotení územia ako aj v možnostiach rozvoja pre developerské spoločnosti.
Kľúčové slová:
ekonomika, Volkswagen, štvrtý rozvojový kvadrant, rozvoj, Centrop, klaster, severozápadný rozvojový pól

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene