17. 9. 2019  10:41 Olympia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Severozápadný rozvojový pól Bratislava – Rozvoj sídelnej štruktúry vo väzbe na priemyselnú zónu Volkswagen Slovakia
Autor: Ing. Zuzana Kuchtová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Severozápadný rozvojový pól Bratislava – Rozvoj sídelnej štruktúry vo väzbe na priemyselnú zónu Volkswagen Slovakia
Abstrakt:Základnou ideou práce je vytvorenie konceptu rozvoja jadrového územia automobilového klastra. Diplomová práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola pojednáva o problémoch praxe ako aj o teoretických východiskách súvisiacich so vznikom a fungovaním klastra. Druhá kapitola sa zameriava na ciele a metodiku práce. Treťou kapitolou je praktická časť, ktorá poukazuje na skúsenosti fungovania klastrov na Slovensku ako aj v Českej republike. Taktiež zahŕňa konceptuálnu časť, ktorá opisuje princípy a rámcové zásady podmieňujúce vznik klastra a aplikačnú časť, ktorá je sumarizáciou vzniknutých poznatkov a zároveň pojednáva o uplatnení hlavných princípoch budovania klastra, ktoré napomáhajú k vytvoreniu vhodnej stratégie pre vznik klastra. Tretia kapitola zahŕňa taktiež analýzu mesta Bratislava, jej limity a potenciály a následne návrh. Poslednou štvrtou kapitolou je záver, ktorý sumarizuje a zhodnocuje prínos práce pre prax. Práca obsahuje taktiež grafickú časť, ktorá v sebe zahŕňa analytické a návrhové mapové podklady. Prínos práce spočíva v efektívnom zhodnotení územia ako aj v možnostiach rozvoja pre developerské spoločnosti.
Kľúčové slová:ekonomika, Volkswagen, štvrtý rozvojový kvadrant, rozvoj, Centrop, klaster, severozápadný rozvojový pól

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene