15. 10. 2019  21:04 Terézia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
Autor: Ing. Peter Ščasný
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhrnúť súčasné komunikačné kanály obce, spôsoby informovania občanov a možností prístupu k informáciám pre občanov. Poukázať na nedostatky a navrhnúť riešenie, ktoré by zabezpečilo prístup k informáciám, prostredníctvom jednotného systému. Zrýchliť a zjednodušiť administračný proces pre mestské a obecné úrady najmä pri manažmente ich rozvoja. Prostredníctvom navrhovaného systému bude možné komunikovať medzi občanmi a obcou novou interaktívnou cestou a otvoria sa tak nové možnosti participácie verejnosti. Systém bude obsahovať aj mapový portál ktorý zobrazí katastrálnu mapu aj územný plán na jednotlivých vrstvách vrátane regulačných celkov s úplným popisom pre čo najjednoduchšie nahliadnutie a aktívnej účasti verejnosti v procese plánovania priamo v interaktívnom webovom prostredí.
Klíčová slova:informačný systém, kominikácia v obci, rozvoj obce, participácia verejnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně