19. 9. 2019  23:30 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekokoridory a líniové dopravné stavby
Autor: Ing. Alžbeta Šidová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekokoridory a líniové dopravné stavby
Abstrakt:Diplomová práca sa zameriava na riešenie priestorových konfliktov medzi ekokoridormi a líniovými dopravnými stavbami s cieľom podporiť migráciu voľne žijúcich živočíchov. Hlavnou ideou diplomovej práce je navrhnutie komplexného konceptu manažmentu ekokoridorov a jeho implementácia na vybrané územie. Diplomová práca pozostáva zo štyroch hlavných častí: teoretickej, konceptuálnej, implementačnej a grafickej. Teoretická časť predstavuje definície ekokoridorov, faktory pôsobiace ako bariérové prvky, ktoré zahŕňajú aj dopravné stavby, a kategorizáciu nástrojov na riešenie ich konfliktov s ekokoridormi. Na základe tejto kategorizácie bol v rámci konceptuálnej časti navrhnutý model ich vzájomných vzťahov a systémových súvislostí. Implementačná časť predstavuje aplikáciu tohto modelu na Záhorie, ktoré je situované na migračnej trase Alpsko-karpatského koridoru. Na viac implementačná časť obsahuje odporúčania týkajúce sa využívania územia, poľnohospodárstva a ekologických opatrení, ktoré sú vyjadrené aj v grafickej podobe.
Kľúčové slová:ekokoridor, líniová dopravná stavba, migračná trasa, manažment ekokoridorov, ekodukt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene