16. 10. 2019  22:38 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Priestorovo plánovacie inovácie pre generel statickej dopravy CMZ Bratislava
Autor: Ing. Ladislav Holop
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. Peter Rakšányi, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Space-planning innovations for generel static traffic urban areas of the Bratislava
Abstrakt:Buying a car, every owner also buys/rents the area occupied by the vehicle. Economic growth on Slovakia, despite the ongoing economic crisis currently being experienced, witnessed a rise in the number of vehicles in the streets of the capital. In a similar situation but did not take a few decades old projects of streets, buildings and residential institutions, where the owners forced to park their car. Visiting the work, shop, office or doctor is not a matter of choice but necessity. The current situation is unattractive socialist legacy of (non)planning. Sad news is, especially the daily reality is a problem with parking at office buildings, so-called business centers. In the final work, I focused on the acute problem that currently concerns around the Bratislava Apollo Business Center I and II. A relatively new destination every day, facing a huge onslaught of cars, which must absorb the office complex. Situation around the business centre has not yet been cleared, because of recent past arose and still arise other projects which could be charged dynamic and static traffic. The goal is to propose solutions that would improve the current situation, but it would significantly disturb the existing or planned investment intentions of the area. In the final work I have chosen a number of known solutions from "catalog of suggestions", which I established in the semester work and applied them in details. The proposals are specific, accurate and immediately usable.
Kľúčové slová:static transport, bratislava, parking

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene