23. 10. 2019  13:20 Alojza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikační číslo: 434
Univerzitní e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Alpsko-karpatský biokoridor - lokalizačná štúdia
Autor: Ing. Katarína Jankechová
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Jana Betáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Alpsko-karpatský biokoridor - lokalizačná štúdia
Abstrakt:V posledných storočiach bola ekologická konektivita identifikovaná ako jeden z kľúčových faktorov pre zachovanie biodiverzity. Po vypracovaní prvej štúdie ekologickej konektivity v Rakúsku v roku 2001, bolo za prioritu určené spojenie medzi pohoriami Alpy a Karpaty. Kvôli narastajúcemu bariérovému efektu infraštruktúry, rozrastaniu sídel a zintenzívňovaniu využívania krajiny, bol Alpsko-Karpatský biokoridor (Alpine-Carpathian Corridor) označený ako nevyhnutná krajinná zložka pre zachovanie migrácie a výmeny genetických informácii. Cieľom práce je navrhnúť trasovanie biokoridoru z ohľadom na podmienky prostredia. V práci budem analyzovať územie viacerými metódami, použijem poznatky získané z rôznych zdrojov. Následne tieto teoretické východiská aplikujem na územie trasovania biokoridoru, pomocou vyhodnotenia analýz, určenia limitov a potenciálov. Z viacerých alternatív vyberiem tú/tie, ktoré najviac zodpovedajú (najviac vyhovujú) požiadavkám územia.
Klíčová slova:Územný systém ekolkogickej stability, Alpsko-karpatský biokoridor, Biodukt

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně