16. 9. 2019  4:40 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inovácie a priestorová organizácia – Generel inovačných aktivít regiónu Bratislavy
Autor: Ing. Matúš Bizoň, PhD.
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. arch. Janka Betáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Master plan of the innovative activities of Bratislava region
Abstrakt:The main target of the diploma work is to focus on Bratislava city as a potential regional settlement centre with characteristic of quaternary sector. However, we do not perceive Bratislava as a closed territorial subject surrounded by border of cadastral community, but we see it as a distributed agglomeration within 3 neighbor states. Innovative activities in terms of spatial organization, as well as strategic planning are constantly emphasized. From theoretical and practical point of view, we are progressively trying to answer the elementary question: "How can the Bratislava region reach general awareness, or status of being a centre regional settlement with characteristic of quaternary sector?!" In the first, analytical-methodic part, we focus on research of this particular issue. We demonstrate a comparative analysis of chosen North Europe's capital cities, which can be considered as current representatives of knowledge-based economies based specifically on innovative activities. We deal with current position of these cities within various spatial segment, historical development, as well as future planning. Based on such knowledge about development, status, and planning of individual municipalities, we process abstract of this development, which consequently presents the basis for data synthesis and its structured reflection. The end of first part consists of defining theoretical-methodic "instructions" how to achieve state of awareness of a centre of regional settlement with characteristic of quaternary sector on general level. Qualified data about innovation gathered this way are applied in the second, proposal part of the paper from practical point of view. Within the discussed territory, meaning Bratislava region, we will focus specifically on aspect of innovative activities in context of strategic planning and its spatial organization. Trajectories of Bratislava region development are divided into particular categories in terms of spatial planning pillars as a whole. At the same time, it is important to focus also on social-economic innovation, territorial requirements, environmental values, as well as their ability to sustain in context of strategic planning. Moreover, while coordinating territorial management, it also deals with development. It concerns mainly organizational provision, as well as institutional responsibility for development of Bratislava region metropolis as a complex entity from horizontal and vertical point of view.
Kľúčové slová:spatial planning, master plan, innovation, metropolitan region, Bratislava, quaternary sector, settlement centre, strategic development, added value, master plan, innovative activities, spatial arrangement, steric arrangement, innovation, metropolitan region

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene