21. 9. 2019  7:03 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Strategické dokumenty rozvoja obce Stará Ľubovňa
Autor: Ing. Júlia Bernátová
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Strategic development documents of a municipality of Stará Ľubovňa
Abstrakt:My bachelor thesis entitled Strategic development documents of a municipality of Stará Ľubovňa consists of two main parts. The first one is Socio-economic strategic development plan of a municipality Stará Ľubovňa. This part contains of analysis of the current situation, SWOT analysis, strategy of development and financial plan. The analyses together with the strategy of development created ground for the second part of the bachelor thesis which is Land-use plan of the municipality of Stará Ľubovňa. It begins with the spatial plan layout, second subchapter is the concept, the last one is proposal part. Proposal part consists of directive part with textual formulations of particular functional component in territory and an effectual part, which is intended to describe community projects and regulations of land use. Next subchapter is the graphic part. Aim of the whole thesis is to define an optimal strategy of development, which ensures long-term socio-economic and ecologic development of the municipality of Stará Ľubovňa.
Kľúčové slová:Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa Castle, Development strategy, Spatial and functional layout, Socio-economic strategic development plan, Land use plan

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene