17. 10. 2019  2:20 Hedviga
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu (ÚM OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kreatívny a kultúrny priemysel a jeho potenciálny rozvoj v širšom centre Bratislavy
Autor: Ing. Pavol Griač
Pracovisko: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Eleonóra Adamcová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kreatívny a kultúrny priemysel a jeho potenciálny rozvoj v širšom centre Bratislavy
Abstrakt:Pojem kreativita sa stala v posledných desaťročiach synonymom rozvoja. Rozvoj môže byť vnímaný v každom spektre ľudského pôsobenia. Ľudská kreativita nám umožňuje rozvíjať priestor okolo nás a umožňuje nám vytvárať nové štruktúry, ktoré vedú ku skvalitnení našich životných podmienok. Diplomová práca je zameraná na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu vo vybrano území mesta Bratislava. Po nadobudnutí teoretických vedomostí vo vzťahu kultúry a kreativity a ich vplyvu na udržateľný rozvoj, sú tieto teoretické koncepty prenesené do urbánneho priestoru. Kreativita je vnímaná ako hlavný faktor rozvoja v konkrétnom čase a na konkrétnom území. V analytickej časti je zhodnotené vybrané územie mesta Bratislava podľa kritérii, ktoré sú potrebné pre rozvoj kreatívnych a kultúrnych odvetví. V území sú zadefinované priestorové indikátory, ktoré slúžia na určenie kvality územia. Posledná kapitola sa zaoberá návrhom konkrétnych oblastí rozvoja premietnutých do konkrétnych budov, alebo mestkých štvrtí. Na tieto územia sú vypracované stratégie potrebné na ich rozvoj v súvislosti s myšlienkou kreatívneho mesta.
Kľúčové slová:kreativita , kultúrny a kreatívny priemysel, kultúra , Bratislava, creative milieu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene