28. 10. 2020  4:40 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Identifikačné číslo: 434
Univerzitný e-mail: maros.finka [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Syntax v urbánnom priestore - modelové riešenie Štúrovo/Ostrihom
Autor:
Pracovisko:
Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj Berdis, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Syntax v urbánnom priestore - modelové riešenie Štúrovo/Ostrihom
Abstrakt:
Priestorová Syntax, je špeciálna zriedka pužívaná nástroj na analýzu mestských otvorených alebo uzavretých priestorov. Na báze týchto analýz sa môže zistiť efektívnosť využitia, dostupnosť a nie v poslednej rade viditelnosť jednotlivých priestorov, rohov, cestie. Rozhodli sme robit túto tému keďže sme videli na reálnych projektoch syntax anyalýzy a návrhy, pri ktorých sa môžu aplikovať riešenia na dané územia ešte pred realizáciou. Možeme ich monitorovať a uvidíme či daný plán bude fungovať či nie. Pre spracovanie syntaxu ŠtúrEgomu sme vymysleli svoju vlastnú metodológiu, ktorá ukazuje logický postup na celý výskum. Použitím tejto metogológie navrhneme koncept pre priestorovú a sociálnu súdržnosť ŠtúrEgomu. Obe mestá sú veľmi zaujímavé vďaka ich pozícii, rozdielnej štruktúre a odlišnému rozvoju takmer v rovnakom čase a priestore. Ako vieme Štúrovo sa nachádza na hranici Slovenska a Esztergom je na Maďarskej strane. Tieto dve mestá sa navzájom dopĺňajú, kým Esztergom má starobilú historickú minulosť, Štúrovo je iba jedným obyčajným mestom, ktoré vyrástlo počas industrializácie. ŠtúrEgom je dobrý priestor na analýzu znakov a vizuálnych elementov práve kvôli jej rozmanitosti a vďaka jej jedinečnosti. Esztergom má bohatú históriu a je veľmi zaujímavý kvôli svojej architektúre. Štúrovo profituje z turistov ktorý sem prídu pozrieť starú štrukúru Esztergomu a relaxovať v tu v termalnej vode. Naším plánom je aby tieto dva susedné mestá sa stali viac súdržné z hladiska priestorovej ale i socialnej. Výskumy o ŠtúrEgome nám ukážu veľmi zaujímavé údaje. Prostredníctvom analýz viditeľnosti uvidíme, ktoré otvorené priestory ponúkajú najlepšie vizuálne vedenie v oblasti. Na základe vizuálnej otázky môžeme navádzať ľudí v tomto priestore. Keď uvidia že je strom pred nimi, samozrejme že to obídu. Ak ide o nejaké námestie, kde môžeme stáť a poobzerať sa na okolo, urobíme to, lebo ľudia sa radi obzerajú. Napríklad ak by sme niekoho zamkli do miestnosti bez okien a bez hociakého svetla, ten človek sa bude cítiť smutne a bude sa cítiť stratený, nič nebude vidieť, ani výjazd z uzavretého priestoru. Syntax analýzy nám pomáhajú dozvedieť sa viac o tom, ako sa ľudia správajú v priestore a ako sa v ňom pohybujú. Avšak hľadáme tie najlepšie riešenia na uľahčenia dostupnosti, prekážok v priestore, kvality priestoru. Priestor sa môže správať rôzne. V niektorých ilustráciach sme vysvetlili rôzne priestorové vlastnosti, ako je dominancia, podradenosť, kontinuita a niektoré viac priestorové a tvarové konflikty stretávajúce sa v reálnych priestoroch. Na konci našej práce v našom koncepte sa oveľa viacej sústredíme na vizuálne a na navádzacie otázky priestoru, ktoré sú tiež organickými zložkami syntaxu a mestskej sémiotiky. Čítali sme teóriu syntaxu a sémiotiky, ťiež niektoré zaujímavé prípadové štúdie, ktoré nám dopomohli hlbšej znalosti danej problematiky. Prípadové štúdie sú úplne odlišné. Spoločné medzi nimi je, že každá jedena zdôrazňuje jednu z hlavných okruhov, ktoré sme sledovali v našom výskume ako viditelnosť a mentálne navádzanie, dostupnosť, rozmanitosť a kompozícia. Konečná koncepcia sa zameriava na štyri hlavné ciele: kompozičná excelentnost, formálne navádzanie, vývážená dostupnosť a bohatá viditeľnosť. Z týchto štyroch komponentov náš koncept dostal názov Koherencia mestskej aglomerácie ŠtúrEgom.
Kľúčové slová:
Priestorová Syntax, Mestské Znaky, Esztergom, ŠtúrEgom, Viditelnosť, Navadzanie, Urbánny Priestor, Urbánna Semiotika, Gramatika Foriem, Štúrovo, Dostupnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene