May 29, 2020   7:13 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 

     
Lesson
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Spiritual Centre Petržalka Pajštúnska street
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spirituálne centrum Petržalka Pajštúnska ul.
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo doriešenie v súčasnosti nevyužívaného priestoru v tesnej väzbe na kostol Svätej rodiny, novostavbu SKYBOX a Pajštúnsku ulicu v Bratislave. Dané územie je obyvateľmi Petržalky označované ako miesto strachu a neistoty. Filozofiou návrhu je využiť potenciál veľkej nezastavanej plochy a vytvoriť tu centrálne námestie. Predmetom diplomovej práce je objekt Spirituálneho centra vymedzujúci nové námestie. Stavba funkčne i hmotovo reaguje na podnety z okolia, rešpektuje pešie trasy aj dôležité priehľady. Funkčná náplň je rôznorodá. Vo väzbe na navrhovaný bulvár /Pajštúnska ulica/ sú integrované komerčné funkcie. V kontakte s kostolom sú umiestňované funkcie zamerané na duchovno. Ako inšpirácia pri návrhu námestia nám poslúžilo hlavné námestie v Madride a jeho architektúra s podlubiami.
Key words:Pajštúnsku, kostol, SKYBOX

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited