Feb 21, 2020   8:37 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Architecture of School of Architecture
Written by (author): Ing. arch. Jana Fečkaninová, PhD.
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent 1:Mgr. Peter Szalay, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. arch. Zbyšek Stýblo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Architektúra školy architektúry
Summary:Dizertačná práca „Architektúra školy architektúry“ sa zaoberá problematikou priestorových súvislostí budov škôl architektúry vzhľadom na ich inštitucionálny charakter a formy výučby. Skúmaná je ako abstraktná architektúra inštitúcie, tak fyzická architektúra budovy školy. V prieniku týchto dvoch javov vznikajú rôzne priestorové formy škôl a to ako vzhľadom na ich architektonickú podobu, tak hlavne priestorové nároky, ktoré sa odvíjajú od používania školskej budovy a chápania jej funkčne totožných celkov. Téma konkrétne sleduje prejavenie vnútorného systému školy na jej vonkajšej podobe. Pre výskum sú vybrané svetovo uznávané architektonické školy Európy s čo najviac vzájomne odlišným a jedinečným systémom výučby a zároveň unikátnou budovou. Cieľom práce je na základe získaných výsledkov jednotlivých skúmaných celkov systémov výučby a budov vybraných škôl načrtnúť chápanie ideálu školy architektúry dnešnej doby a zistiť tendencie a trendy budúceho rozvoja architektonických škôl.
Key words:škola architektúry, pedagogika, typológia architektonickej školy, ateliér, škola

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited