Apr 5, 2020   6:24 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transport Museum
Written by (author): Ing. arch. Kristína Berecová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dopravné múzeum
Summary:Areál Múzea dopravy sa nachádza v blízkosti Bratislavskej hlavnej stanice v priestoroch koľajiska prvej Bratislavskej stanice – parostrojnej železnice. Je situovaný v severnej časti Starého mesta v tesnej blízkosti preťaženého dopravného uzla Hlavnej stanice. Územie vymedzuje Pražská a Šancová ulica. Pozemok je na násype, okolitý terén má prevýšenie 12m. Predmetom návrhu je obnova a rozšírenie priestorov existujúceho Múzea dopravy o nové priestory a kvality s akceptovaním a prezentáciou kultúrnych pamiatok. Cieľom je zachovanie charakteru prostredia s doplnením o novú budovu, ktorá rešpektuje históriu vytvorením priehľadu. Vzniká tak nový bod záujmu, ktorý prepája mesto s Hlavnou stanicou. Novou funkčnou náplňou budú prevažne expozičné a prenajímateľné obchodné a administratívne priestory. Objekt dostavby kopíruje líniu historických objektov a násypu. Návrh je založený na princípe čistoty a linearity vychádzajúcej z urbanizmu danej lokality. Vznikajú 3 pásy múzea – pôvodný, v ktorom je vystavená prevažne automobilová doprava, prepájací v strede s uzavretým koľajiskom s vlakovou dopravou a nový levitujúci objekt múzea, s novým typom expozície a leteckou dopravou.
Key words:múzeum, doprava, stanica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited