Apr 7, 2020   1:28 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Kunstahalle, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Sára Chomčová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Ondrej Marko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kunsthalle, Bratislava
Summary:Cieľom diplomovej práce je vytvoriť uvítaciu zónu s prejavom identity v polohe vstupného objektu do novovznikajúcej zástavby v zóne Chalupkova zo strany Dostojevskéhoho rádu v Bratislave. Riešenie parcely na území styku novej a historickej zástavby vychádza zo základných geometrických útvarov, ktoré podporujú koncept a prinášajú poriadok do novej zóny. Kunsthalle, Bratislava funkčne reaguje na súčasnú “kultúrnu os Bratislavy”, dotvárajúci na nej ďalší bod. Koncept reaguje na situáciu rozličných zástavieb a silného dopravného toku, ktorý ho obklopuje.
Key words:Kunsthalle, geometrické tvary, galéria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited