Jun 2, 2020   11:05 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 

     Lesson
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Inspiration Hostel - Entering into the world of art. Karloveské rameno Bratislava
Written by (author):
Ing. arch. Martina Tarhaničová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. arch. Peter Lényi
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inspiration hostel - Vniknutie do sveta umenia. Karloveské rameno Bratislava
Summary: Cieľom diplomovej práce je tvorba hostela s umelecko-spirituálnou náplňou. Výber lokality a samotné architektonické riešenie poskytuje miesto pre umlecov, s úmyslom podporenia ich kreativity a duchovnej regenerácie. Filozofiou návrhu je útek z rušného prostredia a vizuálneho smogu do emočne neutrálneho a kľudného prostredia. Návrh je koncipovaný tak, aby v čo najmenšej možnej miere zasahoval do existujúceho urbanistického riešenia územia, s úmyslom zachovať prírodný charakter prostredia. Prevádzkové a dispozičné riešenie poskytuje súkromné ateliéry ako aj spoločné priestory pre realizáciu a prezentáciu nápadov a myšlienok v akomkoľvek druhu umenia. Dôraz je kladený na poskytnutie zážitku a inšpiratívneho prostredia pre tvorbu.
Key words:
Umelecké centrum, Hostel, Výstavné priestory, Dunaj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited