Apr 5, 2020   7:17 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Parish Center
Written by (author): Ing. arch. Svetlana Matúšová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Pastoračné centrum
Summary:Pastoračné centrá v súčasnosti slúžia najmä na stretávanie členov farskej rodiny mimo dobu bohoslužieb. Cieľom pastoračných centier je poskytnúť v kontaktnej polohe voči kostolu priestorovú ponuku na duchovnú formáciu, na prehĺbenie viery veriacich, ale aj otvorenosť voči hľadajúcim a neveriacim, priblíženie k Cirkvi. Navrhované pastoračné centrum sa nachádza na Ľudovom námestí v Bratislave. Keďže ide o sakrálnu architektúru filozofia návrhu vychádza z úryvku zo Svätého písma. V časti, kde si Ježiš vyberal svojich učeníkov, pomenoval jedného z nich Šimon Peter, čo v preklade znamená skala. Skala, ako symbol pevnosti pravej viery, ktorú predstavuje Peter a ako symbol trvácnosti Cirkvi - domu, postaveného na skale. Skala ako materiál, do ktorého Boh vytesal 10 božích prikázaní, aby pretrvali naveky. Veľký význam pri návrhu má svetlo. Práve svetlo má totižto hlavný vplyv na návštevníkov sakrálnych stavieb. Svetlo je protagonistom nášho chápania a vnímania priestoru. Svetlo je prostriedkom, prostredníctvom ktorého sme schopní zažiť to čo voláme svätý, postavu Ježiša obklopenú žiarivým bielym svetlom.
Key words:pastoračné centrum, kostol, svetlo


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited