7. 4. 2020  23:03 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikační číslo: 439
Univerzitní e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Pastoračné centrum
Autor: Ing. arch. Svetlana Matúšová
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Pastoračné centrum
Abstrakt:Pastoračné centrá v súčasnosti slúžia najmä na stretávanie členov farskej rodiny mimo dobu bohoslužieb. Cieľom pastoračných centier je poskytnúť v kontaktnej polohe voči kostolu priestorovú ponuku na duchovnú formáciu, na prehĺbenie viery veriacich, ale aj otvorenosť voči hľadajúcim a neveriacim, priblíženie k Cirkvi. Navrhované pastoračné centrum sa nachádza na Ľudovom námestí v Bratislave. Keďže ide o sakrálnu architektúru filozofia návrhu vychádza z úryvku zo Svätého písma. V časti, kde si Ježiš vyberal svojich učeníkov, pomenoval jedného z nich Šimon Peter, čo v preklade znamená skala. Skala, ako symbol pevnosti pravej viery, ktorú predstavuje Peter a ako symbol trvácnosti Cirkvi - domu, postaveného na skale. Skala ako materiál, do ktorého Boh vytesal 10 božích prikázaní, aby pretrvali naveky. Veľký význam pri návrhu má svetlo. Práve svetlo má totižto hlavný vplyv na návštevníkov sakrálnych stavieb. Svetlo je protagonistom nášho chápania a vnímania priestoru. Svetlo je prostriedkom, prostredníctvom ktorého sme schopní zažiť to čo voláme svätý, postavu Ježiša obklopenú žiarivým bielym svetlom.
Klíčová slova:pastoračné centrum, kostol, svetlo


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně