Feb 28, 2020   7:45 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Playground Čulenova, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Beáta Paňáková
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Mária Michalič Kusá
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:German

Slovak        English        German

Title of the thesis:Playground Čulenova, Bratislava
Summary:Playground Čulenova je polyfunkčný komplex pre aktivity športového vyžitia a voľného času. Pozostáva z halových krytých športovísk rozmanitej veľkosti ktoré sú doplnené zazelenenými strechami, terasami a loggiami. Funkcia športu a voľného času je na parteri doplnená shoppingom a caffee. Východisková forma a výška bola určená v zimnom semestri v návrhu zastavovacieho plánu centrálneho okrsku a jeho obrubujúcej zástavby v rámci novej centrálnej bratislavskej zóny Chalupkova. Charakter budovy je podstatne určený vertikálnym vrstvením veľkých objemov hál jednotlivých športov. Cieľom tohto návrhu je vytvoriť objekt, ktorý popri istej racionalite, ktorá zodpovedá danej funkcii , bude vyžarovať silnú identitu.
Key words:Vertikálna koncepcia, Športové centrum, Oceľová hala

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited