30. 5. 2020  2:28 Ferdinand
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 439
Univerzitný e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Playground Čulenova, Bratislava
Autor:
Pracovisko:
Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Oponent:
Ing. arch. Mária Michalič Kusá
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:nemecký jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk        nemecký jazyk

Názov práce:
Playground Čulenova, Bratislava
Abstrakt:
Playground Čulenova je polyfunkčný komplex pre aktivity športového vyžitia a voľného času. Pozostáva z halových krytých športovísk rozmanitej veľkosti ktoré sú doplnené zazelenenými strechami, terasami a loggiami. Funkcia športu a voľného času je na parteri doplnená shoppingom a caffee. Východisková forma a výška bola určená v zimnom semestri v návrhu zastavovacieho plánu centrálneho okrsku a jeho obrubujúcej zástavby v rámci novej centrálnej bratislavskej zóny Chalupkova. Charakter budovy je podstatne určený vertikálnym vrstvením veľkých objemov hál jednotlivých športov. Cieľom tohto návrhu je vytvoriť objekt, ktorý popri istej racionalite, ktorá zodpovedá danej funkcii , bude vyžarovať silnú identitu.
Kľúčové slová:
Vertikálna koncepcia, Športové centrum, Oceľová hala

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene