30. 5. 2020  2:17 Ferdinand
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 439
Univerzitný e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Playground Čulenova, Bratislava
Autor: Ing. arch. Beáta Paňáková
Pracovisko:
Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. arch. Mária Michalič Kusá
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
nemecký jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk        nemecký jazyk

Názov práce:
Playground Culenova, Bratislava
Abstrakt:
Playground Culenova ist ein Mehrzweckskomplex für Sport und Freizeitaktivitäten. Es beinhaltet Sporthallen verschiedener Grössen die mit begrünten Dachflächen, Terassen und Loggien ergänzt sind. Im Parterre ist die Sport und Freizeitfunktion mit Läden und Caffee ergänzt. Die Ausgangsform sowie die Höhensilhouette wurde im Rahmen des Bebauungsplanes im Wintersemester festgelegt. Das Gebäude ist ein Bestandteil der Randbebaung des Zentralbezirks eines neuen Stadtviertels im Zentrum von Bratislava. Die Erscheinung des Gebäudes ist von der vertikalen Stapelung der einzelnen Hallenvolumen entscheidend geprägt. Das Ziel des Entwurfes ist es ein Haus vorzuschlagen, das einer sinnvollen Rationalität , die der Funktion des Gebäudes entspricht, das aber gleichzeitig eine starke Identität ausstrahlen soll.
Kľúčové slová:Vertikales Konzept, Sportzentrum, Stahlhalle

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene