Feb 18, 2020   11:37 p.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Community Center, Rusovce
Written by (author): Ing. arch. Peter Malovec
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Ing. arch. Oliver Peržel
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komunitné centrum v Rusovciach
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo maximálne využiť potenciál územia nachádzajúceho sa v náväznosti na historické centrum obce v atraktívnom prostredí oproti Rusovskému kaštieľu s priľahlým anglickým parkom. Navrhovaná skupina objektov koncipovaná okolo nového námestia vytvára komunitné centrum. Obohacuje obec o plnohodnotný priestor pre stretávanie a kultúrno-spoločenské aktivity obyvateľov. Návrh do obce prináša multifunkčnú sálu, ktorá sa v letných mesiacoch vie otvárať do námestia; nové klubové priestory pre stretávanie obyvateľov pri spoločných záujmoch; priestory pre prezentáciu bohatej histórie obce; prináša radnicu späť do centra mesta a ďalšie funkcie vyplývajúce z potrieb obce. Formou súčasnej architektúry v sebe spája kompozičné princípy vidieckej štruktúry s princípmi voľnosti anglického parku, čím sa v symbióze začleňuje do vidieckeho prostredia. Nová vzdušná architektúra naplno komunikuje s protiľahlým areálom anglického parku, pričom si zachováva vidiecku tvár.
Key words:komunitné centrum, vidiek, Rusovce

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited