6. 4. 2020  14:52 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikační číslo: 439
Univerzitní e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Komunitné centrum v Rusovciach
Autor: Ing. arch. Peter Malovec
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Oponent:Ing. arch. Oliver Peržel
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Komunitné centrum v Rusovciach
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo maximálne využiť potenciál územia nachádzajúceho sa v náväznosti na historické centrum obce v atraktívnom prostredí oproti Rusovskému kaštieľu s priľahlým anglickým parkom. Navrhovaná skupina objektov koncipovaná okolo nového námestia vytvára komunitné centrum. Obohacuje obec o plnohodnotný priestor pre stretávanie a kultúrno-spoločenské aktivity obyvateľov. Návrh do obce prináša multifunkčnú sálu, ktorá sa v letných mesiacoch vie otvárať do námestia; nové klubové priestory pre stretávanie obyvateľov pri spoločných záujmoch; priestory pre prezentáciu bohatej histórie obce; prináša radnicu späť do centra mesta a ďalšie funkcie vyplývajúce z potrieb obce. Formou súčasnej architektúry v sebe spája kompozičné princípy vidieckej štruktúry s princípmi voľnosti anglického parku, čím sa v symbióze začleňuje do vidieckeho prostredia. Nová vzdušná architektúra naplno komunikuje s protiľahlým areálom anglického parku, pričom si zachováva vidiecku tvár.
Klíčová slova:komunitné centrum, vidiek, Rusovce

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně