6. 4. 2020  14:15 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikačné číslo: 439
Univerzitný e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komunitné centrum v Rusovciach
Autor: Ing. arch. Peter Malovec
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Oponent:Ing. arch. Oliver Peržel
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komunitné centrum v Rusovciach
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo maximálne využiť potenciál územia nachádzajúceho sa v náväznosti na historické centrum obce v atraktívnom prostredí oproti Rusovskému kaštieľu s priľahlým anglickým parkom. Navrhovaná skupina objektov koncipovaná okolo nového námestia vytvára komunitné centrum. Obohacuje obec o plnohodnotný priestor pre stretávanie a kultúrno-spoločenské aktivity obyvateľov. Návrh do obce prináša multifunkčnú sálu, ktorá sa v letných mesiacoch vie otvárať do námestia; nové klubové priestory pre stretávanie obyvateľov pri spoločných záujmoch; priestory pre prezentáciu bohatej histórie obce; prináša radnicu späť do centra mesta a ďalšie funkcie vyplývajúce z potrieb obce. Formou súčasnej architektúry v sebe spája kompozičné princípy vidieckej štruktúry s princípmi voľnosti anglického parku, čím sa v symbióze začleňuje do vidieckeho prostredia. Nová vzdušná architektúra naplno komunikuje s protiľahlým areálom anglického parku, pričom si zachováva vidiecku tvár.
Kľúčové slová:komunitné centrum, vidiek, Rusovce

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene