Feb 25, 2020   6:26 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identification number: 439
University e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional Urban Building - Winter Harbour, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Matej Kollár
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Opponent:Dipl.-Ing. Peter Gero
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný mestský dom, Zimný prístav, Bratislava
Summary:Cieľom návrhu bolo vytvoriť mestský dom s viacerými funkciami v polohe, ktorá je významná z hľadiska mestskej zástavby. Obejkt sa nachádza na nároží ulíc Košickej a Prístavnej. Táto poloha je bodom, ktorý prepája existujúcu mestskú štruktúru prejavujúcu sa v historickej priemyselnej výstavbe s územím terajšieho Zimného prístavu. Toto územie poskytuje možnosti na budúci rozvoj urbanistickej štruktúry, ktorá má potenciál tvoriť spolu s existujúcim nábrežím pri Eurovei akési nové centrum života v meste. Pre tieto aspekty je poloha spomínaného nárožia významná ako bod stretu dvoch myšlienok -- bod stretu starého s novým. To predurčuje navrhovaný mestský dom niesť v sebe silnú funkciu využívanú mnohými obyvateľmi. Zároveň je potebné vytvoriť domom výrazný signálny bod pre orientáciu. Pre samotné architektonické riešenie sú rozhodujúce práve faktory signálneho bodu a faktor prepojenia ako dve nosné myšlienky návrhu. To predurčuje dom na to, aby bol výškovým, ktorý tvorí orientačný bod a zároveň využíva výhľady na všetky strany. Či už smerom na Zimný prístav aDunaj, alebo smerom do historického jadra a v neposlednom rade prámo na hrad, ktorý leží v pomyselnom predĺžení osi Prístavnej ulice. Hmota budovy vychádza z vypracovanej urbanistickej štúdie, kde takmer trojuholníkový tvar stavebnej parcely udáva základné proporcie domu v pôdoryse. Tie sa rozvíjajú ďalej po vertikále zdvihnutím troch cípov do rôznych výškových úrovní , čo umožňuje optimálne využitie výhľadov, slnečného svetla a rozloženie funkcii v budove.
Key words:polyfunkcia, zimny pristav, hybrid

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited