7. 4. 2020  22:07 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Identifikační číslo: 439
Univerzitní e-mail: marius.zitnansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčný mestský dom, Zimný prístav, Bratislava
Autor: Ing. arch. Matej Kollár
Pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Oponent:Dipl.-Ing. Peter Gero
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný mestský dom, Zimný prístav, Bratislava
Abstrakt:Cieľom návrhu bolo vytvoriť mestský dom s viacerými funkciami v polohe, ktorá je významná z hľadiska mestskej zástavby. Obejkt sa nachádza na nároží ulíc Košickej a Prístavnej. Táto poloha je bodom, ktorý prepája existujúcu mestskú štruktúru prejavujúcu sa v historickej priemyselnej výstavbe s územím terajšieho Zimného prístavu. Toto územie poskytuje možnosti na budúci rozvoj urbanistickej štruktúry, ktorá má potenciál tvoriť spolu s existujúcim nábrežím pri Eurovei akési nové centrum života v meste. Pre tieto aspekty je poloha spomínaného nárožia významná ako bod stretu dvoch myšlienok -- bod stretu starého s novým. To predurčuje navrhovaný mestský dom niesť v sebe silnú funkciu využívanú mnohými obyvateľmi. Zároveň je potebné vytvoriť domom výrazný signálny bod pre orientáciu. Pre samotné architektonické riešenie sú rozhodujúce práve faktory signálneho bodu a faktor prepojenia ako dve nosné myšlienky návrhu. To predurčuje dom na to, aby bol výškovým, ktorý tvorí orientačný bod a zároveň využíva výhľady na všetky strany. Či už smerom na Zimný prístav aDunaj, alebo smerom do historického jadra a v neposlednom rade prámo na hrad, ktorý leží v pomyselnom predĺžení osi Prístavnej ulice. Hmota budovy vychádza z vypracovanej urbanistickej štúdie, kde takmer trojuholníkový tvar stavebnej parcely udáva základné proporcie domu v pôdoryse. Tie sa rozvíjajú ďalej po vertikále zdvihnutím troch cípov do rôznych výškových úrovní , čo umožňuje optimálne využitie výhľadov, slnečného svetla a rozloženie funkcii v budove.
Klíčová slova:polyfunkcia, zimny pristav, hybrid

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně