15. 12. 2019  14:43 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Identifikačné číslo: 4435
Univerzitný e-mail: marian.valko [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Interakcia redoxne aktívnych kovov s biomolekulami
Autor: Ing. Patrik Poprac, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Oponent 1:Ing. Ján Pavlik, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interakcia redoxne aktívnych kovov s biomolekulami
Abstrakt:Predložená dizertačná práca predstavuje komplexné štúdium zamerané na interakciu iónov prechodných kovov a novo syntetizovaných multifunkčných alebo prírodných látok, s cieľom preukázať ich potenciálne klinické využitie pri liečbe rakoviny a neurodegeneratívnych ochorení. Výskum z posledného obdobia naznačuje, že spoločným menovateľom týchto civilizačných ochorení je oxidačný stres, ktorý je dôsledkom pôsobenia endogénnych a exogénnych faktorov. Potláčanie oxidačného stresu je preto dôležitý krok v boji s týmito ochoreniami. Fyzikálno-chemické vlastnosti multifunkčných a prírodných látok v podmienkach simulujúcich in vivo prostredie boli študované pomocou spektrálnych, teoretických a biochemických metód. V rámci štúdia bola aplikovaná EPR spektroskopia, UV-vis spektroskopia, gélová elektroforéza, viskozimetria a iné techniky. Chelatačné vlastnosti redoxne aktívnych kovov, kontrolovaná tvorba voľných radikálov a potláčanie oxidačného stresu naznačujú, že študované látky by mohli zohrávať ochrannú úlohu pri chorobách s narušenou homeostázou kovov, ako je napr. Alzheimerova choroba. Získané výsledky naznačujú, že návrh a skúmanie multifunkčných derivátov môže byť dôležité pri potenciálnej liečbe chorôb, ktoré majú multifaktoriálny charakter a ktorých spoločným menovateľom je oxidačný stres.
Kľúčové slová:Alzheimerova choroba, oxidačný stres, EPR spektroskopia, prechodné kovy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene