Jul 17, 2019   4:24 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of a bioreactor for propionic acid production
Written by (author): Bc. Viktória Juhászová
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Vaňková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovej
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh vsádzkového miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny propiónovej. Na základe žiadanej hodnoty ročnej produkcie kyseliny propiónovej a poznatkov o bunkovej kultivácii a reakčnej kinetike sa navrhne vhodný objem bioreaktora. Pomocou odporúčaných pomerov geometrických charakteristík sa určia jeho jednotlivé rozmery. Zo získaných informácií sa zostaví matematický model pozostávajúci z materiálovej, entalpickej a jednoduchej ekonomickej bilancie. Z materiálovej bilancie sa určí spotreba hlavných substrátov a množstvo vzniknutých produktov a biomasy. Následne sa vypočíta celkové množstvo tepla uvoľnené počas procesu v dôsledku chemickej reakcie aj disipácie miešaním. Z entalpickej bilancie sa zistí potrebné množstvo a výstupná teplota chladiacej vody na odvod vzniknutého tepla zo systému. Hodnota dĺžky chladiaceho hada sa stanoví na základe odporúčaní odbornej literatúry pojednávajúcej o geometrických charakteristikách bioreaktora. V jednoduchej ekonomickej bilancii sú zahrnuté investičné a prevádzkové náklady na hlavné zariadenia, substráty, chladiacu vodu a elektrickú energiu
Key words:Metabolické procesy, Fyzikálne procesy, Kyselina propiónová, Matematický model, Vsádzkový bioreaktor, Rozmery bioreaktora

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited