Jul 16, 2019   6:25 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identification number: 4436
University e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Growth prediction of microorganisms in unripened ewes' lump cheese
Written by (author): Ing. Richard Pisko
Department: Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Opponent:prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Predikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre.
Summary:Predmetom diplomovej práce je predikcia rastu kokultúry Staphyloccocus aureus (S. aureus) a Lactobacillus Fresco (LAB Fresco) pri tradičnej remeselnej výrobe čerstvého ovčieho hrudkového syra od nadojenia mlieka na salašoch až po jeho konzumáciu spotrebiteľom. Na predikciu simultánneho rastu S. aureus a LAB (Fresco) v mlieku boli aplikované dva matematické modely založené na Jamesonovom efekte. Najprv bol použitý primárny model Huanga (2013) (HM) spojený s modelom Giméneza a Dalgaarda (2004) (GD) (H-GD model). Jeho schopnosť predpovedať rast kokultúry S. aureus a Fresco v mlieku bol testovaný len prostredníctvom parametrov zistených regresnou analýzou z individuálnych rastových kriviek čistých kultúr (“približná” predikcia) pri rôznych teplotách. Potom sa matematický model predikcie rastu zmesnej kultúry rozšíril (“extended”; E-H-GD model) o empirické kompetitívne koeficienty, ILS a ISL, vyhodnotené nelineárnou regresiou z rastových kriviek kokultúry, s cieľom jej spresnenia. Priliehavosť oboch modelov (E-H-GD model už s priemernými hodnotami kompetitívnych koeficientov, ILS a ISL) k experimentálnym údajom rastových kriviek kokultúr sa určí na základe štatistických ukazovateľov. Na porovnanie oboch interakčných modelov sa použije Akaikeho informačným kritérium (AIC), ktoré potvrdilo, že rozšírený H-GD model (E- H-GD model) je vhodnejší. Na validáciu modelu a simulačné výpočty (predikcie) simultánneho rastu S. aureus a LAB (Fresco) v ovčom hrudkovom syre pre deterministické hodnotenie expozície sa preto použije E- H-GD model.
Key words:Staphylococcus aureus, Ovčí hrudkový syr, Primárne a sekundárne prediktívne modely, LAB Fresco, Deterministické hodnotenie expozície

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited