18. 8. 2019  4:39 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Identifikačné číslo: 4436
Univerzitný e-mail: pavel.acai [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny octovej
Autor: Ing. Adriana Toková
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Oponent:Ing. Viera Illeová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny octovej
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce bol návrh vsádzkového miešaného bioreaktora na výrobu kyseliny octovej. Matematický model obsahoval materiálové bilancie zložiek, energetickú a jednoduchú ekonomickú bilanciu. Na základe ročnej produkcie kyseliny octovej sa navrhli geometrické rozmery priemyselného bioreaktora. Z materiálových bilancií bolo možné zistiť spotrebu substrátov a vytvorených produktov. Z energetickej bilancie, zahŕňajúcej entalpickú bilanciu a rýchlostnú rovnicu prechodu tepla, sa vypočítalo množstvo chladiacej vody a jej teplota na výstupe z chladiaceho hada, stočeného vo vnútri bioreaktora. Jeho dĺžka vyplynula z navrhovaných geometrických rozmerov bioreaktora. Pre potreby jednoduchej ekonomickej bilancie sa zistila ročná spotreba materiálových vstupov pre kultivačný proces, chladiacej vody, príkon na čerpadlo a kompresor, vypočítali sa prevádzkové a investičné náklady.
Kľúčové slová:Kyselina octová, Vsádzkový miešaný bioreaktor, Kultivačný proces

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene