7. 4. 2020  21:30 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 443
Univerzitný e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štúdio tanca
Autor: Ing. arch. Kristína Machajová
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Andrej Alexy
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdio tanca
Abstrakt:Zadaním bakalárskej práce bolo navrnúť štúdio tanca v Petržalke pozdĺž línie tiahnuceho sa Chorvátskeho ramena. Funkčnou náplňou zapadá do prostredia, nachádza sa na pomyselnej hranici medzi obytnou a športovorekreačnou zónou, no hmotové riešenie a zakomponovanie do existujúcej štruktúry bola už väčšia výzva. Cieľom bolo zapojiť objekt do okolia, sprístupniť Chorvátske rameno, a priniesť obyvateľom nové funkcie. Táto lokalita má dobré dopravné napojenie. V budúcnosti sa uvažuje s výstavbou električkovej trate, čo ešte viac zvýši dostupnosť a prílev ľudí. Pozemok zo západnej časti ohraničuje rúšná Jantárová cesta, zo strany východnej Chorvátske rameno. Objekt je situovaný na severe v blízkosti zastávky MHD. Úzky tvar pozemku nám nedovoľuje ustúpiť od cesty. Rušná komunikácia a nepriaznivé výhľady nás priviedli k tomu obaliť budovu do ochranného obalu. Vytvorením átrií na budove tak vzniká medzipriestor, ktorý je akýmsi poloverejným priestorom, novým svetom. Zámerom však nebolo úplné odizolovanie sa. Výberom transparentného materiálu sme naznačili prepojenie a komunikáciu s okolím. Obal má tiež rafinované otvory. V mieste parteru kde sa snaží prilákať čo najviac návštevníkov a pri ramene je otvorený. Zo strany cesty okrem zvukovej izolácie tiež slúžiako ochrana pred západným slkom. Z interiéru tak vznikajú zaujímavé priehlady doplnené zeleňou. Modulová skladba hmoty tiež dobre zapadá do architektúry okolitých panelových domov. Petržalka ponúka širokú škálu úžívateľov. Preto sme sa snažili vytvoriť program nielen pre návštevníkov tanečného štúdia ale aj obyvateľov priľahlých bytových domov a okoloidúcich. K objektu patrí aj park, s možnosťou rôznych športových aktivít. Funkciu budovy dopĺňa kaviareň a obchod. Každá časť dokáže fungovať ako samostatný celok.
Kľúčové slová:štúdio , sídlisko, medzipriestor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene