5. 4. 2020  6:55 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Art škôlka
Autor: Ing. arch. Maroš Planka
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Art škôlka
Abstrakt:Navrhovaný objekt Art škôlky sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Petržalka v blízkosti vodnej plochy Veľkého Draždiaka a blízkeho Chorvátskeho ramena. Zadaním práce bolo vytvoriť materskú škôlku so zameraním výučby detí v prostredí umenia a umeleckej výchovy v skorých rokoch života. Ja som zadanie poňal ako potenciál pre deti ktoré sa môžu nájsť a identifikovať sa v tomto prostredí. Preto som v navrhovanej škôlke umiestnil sálu pre tanec, a hudbu, prípadne pre divadelné predstavenia, v ďalšom rade sa tu nachádza miestnosť pre výtvarné umelecké, modelárske a maliarske práce. Týmto som pokryl spektrum základných umeleckých prostriedkov vyjadrovania. Ďalej som vytvoril dostatok interiérových aj exteriérových plôch pre výstavnú činnosť, a rad všeobecných univerzálnych učební pre bežnú výučbu. Objekt škôlky sa nachádza v prostredí zelene a vodnej plochy čo je pozitívum, z druhej strany na návrh vplývalo okolie zo strany sídliska – Petržalky, kde sa nachádzajú panelové, nie veľmi estetické až 12-poschodové obytné budovy. Pri návrhu bol nutné rešpektovať okolie prírodných zložiek ako voda a vysoká zeleň. Okolitú zeleň som sa preto snažil zakomponovať do fasády objektu pomocou perforácií s motívom prírody, lesa a stromov. Okolité Chorvátske rameno pretekajúce pozdĺž objektu zatraktívnilo toto prostredie a snažil som sa ho aktívne využiť. Objekt je preto navrhnutý s čo najväčším odstupom od rušnej strany sídliska, a v blízkosti zelene a pretekajúceho ramena. Zadanie nebolo jednoduché z hľadiska vytvorenia dostatočne atraktívnych a funkčných priestorov pre cieľovú skupinu detí a zároveň tieto priestory vytvoriť dostatočne racionálne a jednoduché pre dospelých návštevníkov. Pri navrhovaní ma inšpirovalo množstvo projektov už riešených materských škôl, denných škôlok alebo denných centier. Tieto príklady ovplyvnili môj návrh na zameranie sa vytvoriť veľké, preplávajúce priestory s veľkou svetlou výškou a napojením na exteriér. Priestory ktoré sú zároveň univerzálne a rôznorodé pre ich využitie v materskej umeleckej škôlke. Výsledný návrh preto obsahuje rad miestností ucelených do jedného výsledného monumentálneho objektu.
Klíčová slova:art škôlka, perforovaná fasáda, materská škola, umenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně