Apr 7, 2020   10:58 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identification number: 443
University e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Market Hall
Written by (author): Bc. Tomáš Kadák
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tržnica
Summary:Zadaním tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť budovu tržnice, ktorá má byť situovaná do centra Dúbravky , mestskej časti Bratislavy. Táto lokalita poskytla veľmi výhodné dopravné napojenie, bohatú občiansku vybavenosť, atraktivitu prostredia a možnosť zaujímavého využitia svažitého terénu. Objekt je situovaný v priamej línií s kultúrnym domom a dotvára tak líniovú zástavbu Trhovej ulice. Hlavným cieľom bolo zatraktívniť centrum Dúbravky a zároveň zakomponovať dôležitú stavbu mesta do projektu – Dom kultúry. Objekt je vo väzbe s okolitými stavbami a jeho tvar je prispôsobený k ich líniám. Zo západnej strany od Saratovskej ulice bolo zámerom vytvoriť veľké parkové prostredie s dostatočnou rozptylovou plochou tak, aby bolo v priamej väzbe na Dom kultúry. Ideou poňatia tohto priestoru bolo vytvorenie štruktúry o veľkosti polovice modulu, ktorý je využitý v konštrukcii stavby. Vonkajšie trhy, ktoré majú rozoberateľnú konštrukciu sú možnosťou vytvárať mnohé variácie pre rôzne udalosti. Dominantou objektu je vierendeelov nosník, ktorý je v ostrom kontraste so zbytkom stavby a okolím. Podnecuje návštevníkov k priechodnosti objektom. Dispozičné riešenie stavby pozostáva zo vstupného priestoru presvetleného cez polykarbonátovú fasádu spomínaného nosníka. Najväčší priestor tu tvoria práve trhy, rozdelené do viacerých zón, podľa ponuky sortimentu. Doplnené sú možnosťou stravovania a oddychu. Konštrukčne je budova riešená v podzemí železobetónovým skeletom, ktorý v nadzemnej časti prechádza do skeletu oceľového. Tento konštrukčný systém je spojený s vierendeelovým nosníkom. Plášť budovy tvoria tmavé antracitové panely so štruktúrou trapézového plechu, pre podporenie atmosféry v tržnici. Vierendeelov nosník je obalený polykarbonátovými panelmi pre dobré presvetlenie hlavného komunikačného priestoru. Navrhované konštrukcie a dispozičné riešenie boli tvorené a sú v súlade s platnými stavebnými normami a predpismi.
Key words:vierendeelov nosník, trapézový plech, tržnica, kontrast

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited