16. 2. 2020  23:06 Ida, Liana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikační číslo: 443
Univerzitní e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Tržnica
Autor: Bc. Tomáš Kadák
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tržnica
Abstrakt:Zadaním tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť budovu tržnice, ktorá má byť situovaná do centra Dúbravky , mestskej časti Bratislavy. Táto lokalita poskytla veľmi výhodné dopravné napojenie, bohatú občiansku vybavenosť, atraktivitu prostredia a možnosť zaujímavého využitia svažitého terénu. Objekt je situovaný v priamej línií s kultúrnym domom a dotvára tak líniovú zástavbu Trhovej ulice. Hlavným cieľom bolo zatraktívniť centrum Dúbravky a zároveň zakomponovať dôležitú stavbu mesta do projektu – Dom kultúry. Objekt je vo väzbe s okolitými stavbami a jeho tvar je prispôsobený k ich líniám. Zo západnej strany od Saratovskej ulice bolo zámerom vytvoriť veľké parkové prostredie s dostatočnou rozptylovou plochou tak, aby bolo v priamej väzbe na Dom kultúry. Ideou poňatia tohto priestoru bolo vytvorenie štruktúry o veľkosti polovice modulu, ktorý je využitý v konštrukcii stavby. Vonkajšie trhy, ktoré majú rozoberateľnú konštrukciu sú možnosťou vytvárať mnohé variácie pre rôzne udalosti. Dominantou objektu je vierendeelov nosník, ktorý je v ostrom kontraste so zbytkom stavby a okolím. Podnecuje návštevníkov k priechodnosti objektom. Dispozičné riešenie stavby pozostáva zo vstupného priestoru presvetleného cez polykarbonátovú fasádu spomínaného nosníka. Najväčší priestor tu tvoria práve trhy, rozdelené do viacerých zón, podľa ponuky sortimentu. Doplnené sú možnosťou stravovania a oddychu. Konštrukčne je budova riešená v podzemí železobetónovým skeletom, ktorý v nadzemnej časti prechádza do skeletu oceľového. Tento konštrukčný systém je spojený s vierendeelovým nosníkom. Plášť budovy tvoria tmavé antracitové panely so štruktúrou trapézového plechu, pre podporenie atmosféry v tržnici. Vierendeelov nosník je obalený polykarbonátovými panelmi pre dobré presvetlenie hlavného komunikačného priestoru. Navrhované konštrukcie a dispozičné riešenie boli tvorené a sú v súlade s platnými stavebnými normami a predpismi.
Klíčová slova:vierendeelov nosník, trapézový plech, tržnica, kontrast

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně