7. 4. 2020  22:38 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 443
Univerzitný e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rezidencia veľvyslanca
Autor: Ing. arch. Vratislav Dugovič
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rezidencia veľvyslanca
Abstrakt:Predmetom riešenia tejto bakalárskej práce bola rezidenčná vila pre veľvyslanca na ulici kráľovské údolie v Bratislave. Jej náplňou bolo vyhotovenie projektu dokumentácie pre stavebné konanie od počiatočnej myšlienky cez koncept, štúdiu až po finálny návrh. Prechod cez všetky tieto fázy s neodmysliteľným prihliadaním na typologické, obytné, dispozičné, technické, konštrukčné a iné požiadavky naplno preveril schopnosť využívať poznatky nadobudnuté počas bakalárskeho štúdia. Kvantum dokumentácie, ktorá by ani z ďaleka nepostačovala do praxe nás preskúšala a ukázala o čo v živote pôjde. Nespočetné množstvo výpisov, textových správ cez konštrukčné výkresy všetkých možných druhov len dokazuje že tento odbor patrí medzi jeden z tých najnáročnejších. Schopnosť splietať a hľadať nové cesty pri tvorbe architektúry, ktorá nemá hranice je to čo sme si počas štúdia na tejto škole zdokonaľovali. Znalosti ktoré som si znásoboval počas štúdia som naplno venoval tomuto celému zadaniu od počiatku až do konca. Prácu mi dopĺňajú texty a výkresy v mierke a model vily.
Kľúčové slová:predmet, vila, riešenie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene