6. 4. 2020  14:35 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 443
Univerzitný e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rezidencia veľvyslanca
Autor: Ing. arch. Vratislav Dugovič
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:residential villa for an ambassador
Abstrakt:The main idea of the bachelor's project design is a residential villa for an ambassador on Kráľovské údolie street in Bratislava. The fulfillment of the project was a complete project documentation for a construction permit, starting with a concept, study all the way to a final project data output. The come thought of all these project phases without forgetting any typological, residential, floor layout, technical, constructional and other demands fully tested my ability to employ all my acquired knowledge throughout the bachelor degree study. Loads of documentation, which would never even get close to the required amount in praxis tested us out and showed us, what life as an architect would be like. Quantities of listings text documentations and construction blueprints only state more clearly, that this is one of the most difficult occupations in life. The ability to combine and find new ways to architecture solutions, which never reaches its possibilities and design boarders is what we tried to develop throughout our whole student life. The knowledge, which I tried to expand in every possible way, well, I tried to use during this designing. My work comes with text and graphic documentations in preset scale and with a model.
Kľúčové slová:villa, project, design

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene