May 25, 2020   8:11 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identification number: 443
 

     
     
Final thesis
     
Projects
     
Publications     Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Mixed Use Building, Galvaniho st.
Written by (author):
Department:
Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčný bytový dom, Galvaniho ul., Bratislava
Summary:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť polyfunkčný bytový dom na Galvaniho ulici s prihliadnutím na vyriešenie uzavretia obytného územia od Galvaniho ulice. Objekt mal svojou hmotou reagovať na novú zástavbu v danej lokalite a jeho výška by nemala presiahnuť 7 nadzemných podlaží. Funkčná náplň objektu má rešpektovať v súčasnosti platný územný plán Hlavného mesta Bratislavy, ktorý v tomto území predpokladá zmiešané územie s prevládajúcou obytnou funkciou, pričom celková podlažná plocha občianskej vybavenosti v parteri (obchody, nevýrobné služby, zariadenia rýchleho občerstvenia, kaviarne) nesmie presiahnuť 30% z celkovej podlažnej plochy domu. V bakalárskej práci je potrebné vyriešiť parkovanie a zásobovanie v podzemných podlažiach objektu a ich napojenie na dopravnú sieť v danej lokalite.
Key words:polyfunkcia, bytovka, Trnavka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited