25. 5. 2020  19:31 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Identifikačné číslo: 443
Univerzitný e-mail: lubica.ilkovicova [at] stuba.sk
 

     
          Projekty     
     
Vedené práce          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Polyfunkčný bytový dom, Galvaniho ul., Bratislava
Autor:
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Polyfunkčný bytový dom, Galvaniho ul., Bratislava
Abstrakt:
Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť polyfunkčný bytový dom na Galvaniho ulici s prihliadnutím na vyriešenie uzavretia obytného územia od Galvaniho ulice. Objekt mal svojou hmotou reagovať na novú zástavbu v danej lokalite a jeho výška by nemala presiahnuť 7 nadzemných podlaží. Funkčná náplň objektu má rešpektovať v súčasnosti platný územný plán Hlavného mesta Bratislavy, ktorý v tomto území predpokladá zmiešané územie s prevládajúcou obytnou funkciou, pričom celková podlažná plocha občianskej vybavenosti v parteri (obchody, nevýrobné služby, zariadenia rýchleho občerstvenia, kaviarne) nesmie presiahnuť 30% z celkovej podlažnej plochy domu. V bakalárskej práci je potrebné vyriešiť parkovanie a zásobovanie v podzemných podlažiach objektu a ich napojenie na dopravnú sieť v danej lokalite.
Kľúčové slová:polyfunkcia, bytovka, Trnavka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene