17. 9. 2019  10:27 Olympia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikačné číslo: 449
Univerzitný e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štúdio tanca
Autor: Ing. arch. Michal Pacher
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdio tanca
Abstrakt:Zadanou úlohou pre bakalársku prácu bolo vypracovať návrh objektu tanečného štúdia v Petržalke v lokalite jazera Velký Dráždiak, presnejšie na parcele medzi Jantárovou cestou a Chorvátskym ramenom. Nakoľko sa v danej lokalite plánuje rozsiahlejšia zmena úpravy mestskej hromadnej dopravy, návrh vychádza z plánovanej situácie ako východiskovej. Snahou bolo prepojiť rekreačnú časť lokality, jazero Velký Dráždiak a priľahlý breh, na ktorom sa nachádza riešená parcela. Snahou bolo poskytnúť obyvateľom tejto lokality nový priestor pre zážitky a relax, ale aj rozšírenie komunikačnej siete pre peších a cyklistov, z čoho vznikol návrh pridať premostenie a skrátiť tak cestu peších smerom na zastávku mestskej hromadnej dopravy, z čoho by profitoval aj novonavrhovaný objekt. Do danej lokality by mal nový objekt - tanečné štúdio vniesť kultúru a tak túto lokalitu doplniť o takúto chýbajúcu zložku. Objekt je orientovaný k vode, pri ktorej sa snaží oživiť promenádu a vytvoriť príjemný priestor na oddych v podobe kaviarne a iných prevádzok. Objekt je od strany vody dvojpodlažný, a v prvom nadzemnom podlaží je rozdelený na zóny, pre čo najlepšie fungovanie a tiež z dôvodu nemiešania sa funkcií. Takto je zabezpečená nezávislosť jednotlivých prevádzok od primárnej funkcií objektu, tanečného štúdia, a tak dokážu fungovať aj mimo otváracie hodiny štúdia, čo vytvára priestor pre flexibilné otváracie hodiny v letných mesiacoch. Výškovo sa objekt snaží prispôsobiť nízkej zástavbe v okolí jazera. Upútava však svojou výraznou vykonzolovanou časťou, ktorá tvorí dominantu celého objektu a v ktorej sa nachádza hlavná tanečná sála. Hmotovo sa objekt pohybuje medzi kubatúrou 8000 až 12 000 metrov kubických.
Kľúčové slová:Tanec, Architektúra, Občianske stavby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene