16. 9. 2019  4:49 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Identifikačné číslo: 449
Univerzitný e-mail: henrich.pifko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pracovisko 2020
Autor: Ing. arch. Simona Trimlová
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:Ing. arch. Štefan Moravčík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pracovisko 2020
Abstrakt:Témou mojej diplomovej práce je návrh pracoviska 2020. Práca sa snaží nájsť podobu pracoviska, ktoré by v dnešnej dobe vyhovovalo stále rýchlejšie sa meniacim požiadavkám na pracovné priestory. Ideálne pracovisko je preto flexibilné a poskytuje v jednom celku dostatok priestoru ako pre tradičné kancelárie, tak aj pre nové formy práce ako coworking a startupy. Zároveň sa zameriava na vytvorenie priestoru pre rôzne druhy práce a ponúka priestor pre prácu na počítači, dielne pre remeselnú činnosť alebo oddelenie pre služby a prácu so zákazníkmi. Tieto hlavné princípy sú aplikované pri radikálnej obnove objektu bývalého supermarketu Billy v meste Senica. Obnova objektu je v práci vnímaná ako ekologické riešenie, ktoré používa vyhovujúcu halovú konštrukciu existujúcej stavby a vnáša do nej nové funkcie. Budova tak dostáva nový význam aj v rámci mestskej štruktúry. V práci je riešené aj priľahlé okolie, kde dochádza k revitalizácii parku a vytvoreniu nového námestia spájajúceho budovu so Záhorskou galériou. Verejný priestor je doplnený o pavilóny, ktoré slúžia na športovo-rekreačné účely, ako detský kútik alebo aj ako netypické kancelárie v prírode.
Kľúčové slová:pracovisko, coworking, revitalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene