24. 7. 2019  2:11 Vladimír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Identifikačné číslo: 452
Univerzitný e-mail: eva.putrova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nábrežie Dunaja v Bratislave - pravobrežná časť nábrežia medzi Starým a Prístavným mostom.
Autor: Ing. Pavol Gašpar
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nábrežie Dunaja v Bratislave - pravobrežná časť nábrežia medzi Starým a Prístavným mostom.
Abstrakt:Úlohou diplomovej práce je krajinársko - architektonická štúdia revitalizácie, resp. transformácie pravej časti Dunaja v rozhraní Starého mosta po Prístavný most, korunou zemnej hrádze a osou Dunaja. Tento priestor známy aj pod názvom Lido sa nachádza v tesnej blízkosti s novým ÚPNZ-CMO Petržalka. Úvodná časť je zameraná na všeobecný postoj riešenia a využitia potenciálu danej lokality, prístup k vodnému, krajinotvornému prvku, filozofii riešenia a samotnej koncepcii návrhu. Samostatnou časťou diplomovej práce je prehľad riešení danej problematiky na Slovensku a v zahraničí, kde bola braná do úvahy podobnosť lokalít vo vzťahu k vodnému toku Dunaj, typológia a morfológia daného prostredia. Lokalizácia a analytická časť diplomovej práce je zameraná na súvisiacu územno-plánovaciu dokumentáciu, širšie vzťahy, súčasný stav biotických a architektonických prvkov, environmentálnu ochranu územia a historický vývoj danej lokality. V návrhu je architektonicko-krajinárske riešenie, kompozičné a funkčno-prevádzkové riešenie územia pri zvolenej filozofii riešenia, návrh a koncepcia vegetačných prvkov, materiálová skladbu a vizuálne stvárnenie pomocou 3D vizualizácií.
Kľúčové slová:potenciál, inundácia, ochrana, revitalizácia nábrežia Dunaja, jedinečnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene