Oct 18, 2019   10:31 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)
Institute chief official - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Trenčín - southern development
Written by (author): Ing. arch. René Majerník
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Opponent:Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Trenčín - južný rozvoj
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo nájst vhodné spojenie kompakného mesta s urbanizačným zárodkom obchodno-nákupných prevádzok v jeho tesnej blízkosti. Východiskom je rozvoj južnej časti mesta Trenčín a hľadanie jeho koncepčného usmernenia. Územie sa nachádza na pomyselnej hlavnej rozvojovej osi mesta, je pokračovaním nosnej ťažiskovej osi mesta Električnej a Soblahovskej ulice. Zo spracovania analýz a prieskumov daného územia vyplinulo, že rozvojové územie má veľký potenciál stať sa sebestačným satelitom mesta Trenčín. Koncept vychádza a nadväzuje na hlavné pešie a dopravné tepny mesta. Zároveň pomocou transformácie železničnej dopravy využíva novodobé ekonomickejšie spôsoby prepravy osôb v rámci mesta ale aj jeho okolia (tram-train). Územiu sa tak pripisuje ešte väčší záujem pre rozvoj mesta. Preto je potreba koncepčného riešenia funkčno-prevádzkových, kompozičných a organizačných vzťahov aglomerácie sídelného útvaru, ako aj následný postupný rozklad halových objektov obchodno-nákupných prevádzok. Cieľom návrhu je vytvoriť kvalitné bezkolízne pešie napojenie prispôsobením mierky, proporcie, tvaru (tupý uhol). Navrhnúť tiež centrálne námestie s prípustnou mierou vybavenosti, ktorá vzniká transformáciou a zastavovaním parkovacích plôch v okolí nákupných centier. Námestie je v blízkosti letiska, ktoré je známe festivalovou atmosférou. Návrh prichádza do konfrontácie s danosťami nielen umelého ale aj prírodného prostredia, preto je potrebné zabezpečiť plynulý prechod do prírodnej krajiny pomocou športovo-rekreačnej funkcie (jazero). Diplomová práca zhodnocuje a dáva územiu nový rozmer, zhodnocuje a obohacuje ho, vnáša doň život.
Key words:transformácia, rozvoj, rozklad

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited