19. 10. 2019  15:02 Kristián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 460
Univerzitný e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci katedry - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Trenčín - južný rozvoj
Autor: Ing. arch. René Majerník
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Trenčín - južný rozvoj
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo nájst vhodné spojenie kompakného mesta s urbanizačným zárodkom obchodno-nákupných prevádzok v jeho tesnej blízkosti. Východiskom je rozvoj južnej časti mesta Trenčín a hľadanie jeho koncepčného usmernenia. Územie sa nachádza na pomyselnej hlavnej rozvojovej osi mesta, je pokračovaním nosnej ťažiskovej osi mesta Električnej a Soblahovskej ulice. Zo spracovania analýz a prieskumov daného územia vyplinulo, že rozvojové územie má veľký potenciál stať sa sebestačným satelitom mesta Trenčín. Koncept vychádza a nadväzuje na hlavné pešie a dopravné tepny mesta. Zároveň pomocou transformácie železničnej dopravy využíva novodobé ekonomickejšie spôsoby prepravy osôb v rámci mesta ale aj jeho okolia (tram-train). Územiu sa tak pripisuje ešte väčší záujem pre rozvoj mesta. Preto je potreba koncepčného riešenia funkčno-prevádzkových, kompozičných a organizačných vzťahov aglomerácie sídelného útvaru, ako aj následný postupný rozklad halových objektov obchodno-nákupných prevádzok. Cieľom návrhu je vytvoriť kvalitné bezkolízne pešie napojenie prispôsobením mierky, proporcie, tvaru (tupý uhol). Navrhnúť tiež centrálne námestie s prípustnou mierou vybavenosti, ktorá vzniká transformáciou a zastavovaním parkovacích plôch v okolí nákupných centier. Námestie je v blízkosti letiska, ktoré je známe festivalovou atmosférou. Návrh prichádza do konfrontácie s danosťami nielen umelého ale aj prírodného prostredia, preto je potrebné zabezpečiť plynulý prechod do prírodnej krajiny pomocou športovo-rekreačnej funkcie (jazero). Diplomová práca zhodnocuje a dáva územiu nový rozmer, zhodnocuje a obohacuje ho, vnáša doň život.
Kľúčové slová:transformácia, rozvoj, rozklad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene