20. 10. 2020  5:18 Vendelín
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikační číslo: 460
Univerzitní e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 

     Výuka
     
Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Trenčín - južný rozvoj
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Trenčín - južný rozvoj
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo nájst vhodné spojenie kompakného mesta s urbanizačným zárodkom obchodno-nákupných prevádzok v jeho tesnej blízkosti. Východiskom je rozvoj južnej časti mesta Trenčín a hľadanie jeho koncepčného usmernenia. Územie sa nachádza na pomyselnej hlavnej rozvojovej osi mesta, je pokračovaním nosnej ťažiskovej osi mesta Električnej a Soblahovskej ulice. Zo spracovania analýz a prieskumov daného územia vyplinulo, že rozvojové územie má veľký potenciál stať sa sebestačným satelitom mesta Trenčín. Koncept vychádza a nadväzuje na hlavné pešie a dopravné tepny mesta. Zároveň pomocou transformácie železničnej dopravy využíva novodobé ekonomickejšie spôsoby prepravy osôb v rámci mesta ale aj jeho okolia (tram-train). Územiu sa tak pripisuje ešte väčší záujem pre rozvoj mesta. Preto je potreba koncepčného riešenia funkčno-prevádzkových, kompozičných a organizačných vzťahov aglomerácie sídelného útvaru, ako aj následný postupný rozklad halových objektov obchodno-nákupných prevádzok. Cieľom návrhu je vytvoriť kvalitné bezkolízne pešie napojenie prispôsobením mierky, proporcie, tvaru (tupý uhol). Navrhnúť tiež centrálne námestie s prípustnou mierou vybavenosti, ktorá vzniká transformáciou a zastavovaním parkovacích plôch v okolí nákupných centier. Námestie je v blízkosti letiska, ktoré je známe festivalovou atmosférou. Návrh prichádza do konfrontácie s danosťami nielen umelého ale aj prírodného prostredia, preto je potrebné zabezpečiť plynulý prechod do prírodnej krajiny pomocou športovo-rekreačnej funkcie (jazero). Diplomová práca zhodnocuje a dáva územiu nový rozmer, zhodnocuje a obohacuje ho, vnáša doň život.
Klíčová slova:
transformácia, rozvoj, rozklad

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně