16. 12. 2019  8:03 Albína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 460
Univerzitný e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci katedry - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Dolný Kubín - koncepcia verejných priestorov
Autor: Ing. arch. Miloš Diežka
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Dolný Kubín - koncepcia verejných priestorov
Abstrakt:ABSTRAKT Cieľom záverečnej práce bolo preskúmať možnosti revitalizácie a oživenia malomesta Dolný Kubín prostredníctvom hľadania vhodnej koncepcie a systému verejných priestorov. Po podrobnej analýze sa zistilo, že predpokladom pre oživenie mesta bude odstránenie dopravného, najmä tranzitného preťaženia sídla pomocou obchvatu s križovatkami sever a juh. Následná zmena stratégie mesta z priemyselného na rekreačné centrum môže do prostredia priniesť nové impulzy a vzbudiť o mesto a región záujem. To bude implikovať i požiadavky na rozvoj mesta samotného. Terénne a krajinné danosti však značne obmedzujú extenzívny rozvoj mesta. Aj preto návrh počíta s intenzifikáciou územia, na základe lokalitnej typologizácie (regulácie), čo bude mať priamy dopad na zlepšenie hospodárskej kondície mesta. Nároky na verejný priestor ale aj novú hierarchizáciu verejných priestorov implicitne stúpnu. Hľadanie gravitačných lokalít a ich vzájomné spájanie poskytne možnosti pre plynulý peší pohyb - udržateľná koncepcia pohybu v meste. Potreba ucelenej koncepcie dostupných verejných priestorov sa preto javí ako najvhodnejší nástroj pre reguláciu mesto-tvorby ako takej.
Kľúčové slová:Urbanizmus, Verejný priestor, Pohyb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene