Nov 17, 2019   8:19 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identification number: 460
University e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)
Institute chief official - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Lamač - Segnáre
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Martinkovičová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Opponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Lamač - Segnáre
Summary:Predmetom diplomovej práce s názvom Lamač -- Segnáre bolo prehĺbenie mierky a detailov výseku navrhovanej obytnej štruktúry z preddiplomovej práce a jej prepojenie s existujúcou zástavbou. Riešené územie sa nachádza vo svažitom teréne a ohraničuje ho záhradkárska osada posadená do CHKO Malé Karpaty, existujúca zástavba rodinných domov a rozostavaná nemocnica Rázsochy. Na území bola plánovaná a začatá výstavba, ktorá sa zmenou režimu v roku 1989 prerušila. Svedčia o tom rozostavaná a nikdy nepoužitá nemocnica a vodojem pri vodárni. Práve vodojem používam a konverziou premieňam na multigeneračné kultúrne centrum s trvalou expozíciou o histórii mestskej časti a okolia. K pôvodnému vodojemu pribudla nadstavba a prepojenie s blízkym kameňolomom, do ktorého umiestňujem amfiteáter. Vodojem a amfiteáter v kameňolome vytvárajú v celej mestskej časti centrum kultúry a majú kapacitu nadmestského významu. Rozvrhnutím priestorov vedia poňať aj rôzne festivaly ( kino + divadlo + živá hudba + elektronická hudba + happeningy + diskusie + výstavy). Zároveň sú prepojením existujúcej a navrhovanej zástavby. Kameňolom ústi do starého Lamača, vodojem s nadstavbou a námestím patrí už do navrhovanej zóny. Obytná štruktúra je navrhovaná v súlade s potenciálmi územia a v snahe docieliť čo najhumanistickejšie prostredie.
Key words:revitalizácia, konverzia, amfiteáter, kameňolom

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited