15. 11. 2019  15:48 Leopold
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Identifikačné číslo: 460
Univerzitný e-mail: bohumil.kovac [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci katedry - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Lamač - Segnáre
Autor: Ing. arch. Zuzana Martinkovičová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Oponent:Ing. arch. Vladimír Hrdý
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Lamač - Segnáre
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce s názvom Lamač -- Segnáre bolo prehĺbenie mierky a detailov výseku navrhovanej obytnej štruktúry z preddiplomovej práce a jej prepojenie s existujúcou zástavbou. Riešené územie sa nachádza vo svažitom teréne a ohraničuje ho záhradkárska osada posadená do CHKO Malé Karpaty, existujúca zástavba rodinných domov a rozostavaná nemocnica Rázsochy. Na území bola plánovaná a začatá výstavba, ktorá sa zmenou režimu v roku 1989 prerušila. Svedčia o tom rozostavaná a nikdy nepoužitá nemocnica a vodojem pri vodárni. Práve vodojem používam a konverziou premieňam na multigeneračné kultúrne centrum s trvalou expozíciou o histórii mestskej časti a okolia. K pôvodnému vodojemu pribudla nadstavba a prepojenie s blízkym kameňolomom, do ktorého umiestňujem amfiteáter. Vodojem a amfiteáter v kameňolome vytvárajú v celej mestskej časti centrum kultúry a majú kapacitu nadmestského významu. Rozvrhnutím priestorov vedia poňať aj rôzne festivaly ( kino + divadlo + živá hudba + elektronická hudba + happeningy + diskusie + výstavy). Zároveň sú prepojením existujúcej a navrhovanej zástavby. Kameňolom ústi do starého Lamača, vodojem s nadstavbou a námestím patrí už do navrhovanej zóny. Obytná štruktúra je navrhovaná v súlade s potenciálmi územia a v snahe docieliť čo najhumanistickejšie prostredie.
Kľúčové slová:revitalizácia, konverzia, amfiteáter, kameňolom

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene